Rubriky
Slovníček pojmů

Protokol IMAP

IMAP (nebo také IMAP4) je protokol pro přístup a správu pošty na serveru v reálném čase. Tento protokol Vám umožní číst poštu, vytvářet složky, mazat poštu ze serveru a další běžné činnosti. Hlavní rozdíl proti protokolu POP3 spočívá v tom, že všechna pošta je uložena na serveru, nikoliv pouze na Vašem lokální počítači.

IMAP je vhodný, pokud poštu chcete číst na více zařízeních (telefon, druhý počítač atd.). Veškerá pošta, včetně pošty odeslané, bude synchronizována 1:1 na všechna připojená zařízení a bude ve stejném obsahu dostupná skrze webové rozhraní.

Omezení IMAP spočívá ve velikosti schránky na serveru. Pokud se Vám schránka zaplní, budete muset vymazat nebo archivovat starší nebo nepotřebnou poštu, případně kontaktovat správce pro navýšení velikosti schránky.

Rubriky
Slovníček pojmů

Protokol POP3

POP3 je protokol pro stažení pošty a její lokální uložení. Když se Váš klient připojí k serveru, stáhne si veškerou poštu a uloží ji lokálně. Volitelně pak po stažení pošty smaže poštu ze serveru. Po případném smazání pošty ze serveru je pošta nedostupná z jiných zařízení (telefon, druhý počítač atd.).

POP3 je vhodný, pokud chcete udržovat veškerou přijatou poštu a nechcete být omezen velikostí schránky na serveru, nebo pokud chcete všechnu poštu – například z bezpečnostních důvodů – udržovat pouze lokálně.

Nevýhoda POP3 spočívá v omezení více připojených zařízení – pokud některé z připojených zařízení stáhne poštu jako první a následně ji vymaže ze serveru, nebude pošta dostupná v ostatních zařízeních. Pošta odeslaná se nesynchronizuje vůbec, dodatečné smazání nepotřebné pošty se na ostatních připojených zařízeních neprojeví.