Protokol POP3


POP3 je protokol pro stažení pošty a její lokální uložení. Když se Váš klient připojí k serveru, stáhne si veškerou poštu a uloží ji lokálně. Volitelně pak po stažení pošty smaže poštu ze serveru. Po případném smazání pošty ze serveru je pošta nedostupná z jiných zařízení (telefon, druhý počítač atd.).

POP3 je vhodný, pokud chcete udržovat veškerou přijatou poštu a nechcete být omezen velikostí schránky na serveru, nebo pokud chcete všechnu poštu – například z bezpečnostních důvodů – udržovat pouze lokálně.

Nevýhoda POP3 spočívá v omezení více připojených zařízení – pokud některé z připojených zařízení stáhne poštu jako první a následně ji vymaže ze serveru, nebude pošta dostupná v ostatních zařízeních. Pošta odeslaná se nesynchronizuje vůbec, dodatečné smazání nepotřebné pošty se na ostatních připojených zařízeních neprojeví.