Nastavení e-mailového klienta


Všechny protokoly podporují šifrování, a to vždy ve variantě TLS (na stejném portu jako nešifrovaná verze) a SSL (na odlišném portu). Pro všechny služby doporučujeme šifrování vždy zapnout.

Nastavení příchozí pošty

Pro příchozí poštu hosting podporuje dva protokoly – IMAP (nebo také IMAP4) a POP3. Většině klientů doporučujeme pro použití protokol IMAP.

Pro popis protokolů prosím pokračujte na Popis protokolu IMAP a Popis protokolu POP3.

Nastavení protokolu IMAP

Pro protokol IMAP je vyhrazena adresa serveru imap.realm.cz a standardní port 143, který bývá v e-mailovém klientu při výběru tohoto protokolu přednastavený automaticky.

Jako uživatelské jméno se zadává celá e-mailová adresa, heslo Vám bylo přiděleno administátorem.

Způsob zapnutí šifrování je závislý na použitém e-mailovém klientu, v prostředí MacOS nebo iOS je to možné při zadání adresy serveru, při použití e-mailové klienta Outlook se tato volba nachází v záložce „Upřesnit“.

Po zapnutí šifrování je potřeba ověřit, zda došlo ke správnému nastavení portu – při šifrování TLS se port nemění (zůstává port 143), při šifrování SSL se port mění na 993. Tato volba se zadává pro každý e-mailový klient jiným způsobem, v klientu Outlook je nastavení v záložce „Upřesnit“.

Nastavení protokolu POP3

Pro protokol POP3 je vyhrazena adresa serveru pop3.realm.cz a standardní port 110, který bývá v e-mailovém klientu při výběru tohoto protokolu přednastavený automaticky.

Jako uživatelské jméno se zadává celá e-mailová adresa, heslo Vám bylo přiděleno administátorem.

Způsob zapnutí šifrování je závislý na použitém e-mailovém klientu, v prostředí MacOS nebo iOS je to možné při zadání adresy serveru, při použití e-mailové klienta Outlook se tato volba nachází v záložce „Upřesnit“.

Po zapnutí šifrování je potřeba ověřit, zda došlo ke správnému nastavení portu – při šifrování TLS se port nemění (zůstává port 110), při šifrování SSL se port mění na 995. Tato volba se zadává pro každý e-mailový klient jiným způsobem, v klientu Outlook je nastavení v záložce „Upřesnit“.

Nastavení odchozí pošty

Pro odchozí poštu se používá výhradně protokol SMTP. Pro tento protokol je vyhrazena adresa serveru smtp.realm.cz a standardní port 25, který bývá v e-mailovém klientu při výběru tohoto protokolu přednastavený automaticky.

U některých e-mailových klientů (např. Outlook) se u odchozí pošty zadává volba „Použít stejné přihlašovací údaje jako při příchozí poštu“, čímž odpadá nutnost zadávat znovu e-mailovou adresu a heslo.

U ostatních e-mailových klientů je stejně jako u příchozí pošty potřeba zadat jako uživatelské jméno celou e-mailovou adresu, heslo Vám bylo přiděleno administátorem a je stejné jako pro příchozí poštu.

Způsob zapnutí šifrování je závislý na použitém e-mailovém klientu, v prostředí MacOS nebo iOS je to možné při zadání adresy serveru, při použití e-mailové klienta Outlook se tato volba nachází v záložce „Upřesnit“.

Po zapnutí šifrování je potřeba ověřit, zda došlo ke správnému nastavení portu – při šifrování TLS se port nemění (zůstává port 25), při šifrování SSL se port mění na 465.

!!! Všechny verze Outlooku ignorují změnu portu při šifrování SSL – u tohoto e-mailového klienta je tedy vždy potřeba v sekci „Upřesnit“ změnit portu 25 na správný 465. !!!

Nastavení serveru pro filtrovací pravidla

Pokud Váš klient podporuje protokol SIEVE pro nastavení filtrovacích pravidel, je pro tento protokol vyhrazena adresa sieve.realm.cz a standardní port 4190.

Přihlašovací údaje jsou shodné s údaji pro příchozí a odchozí poštu.