Nastavení e-mailového klienta


Všechny protokoly vyžadují šifrování, a to vždy ve variantě TLS (STARTTLS) nebo SSL. Šifrování TLS je typicky na stejném portu jako nešifrované varianty, šifrování SSL je na odlišných portech.

Šifrovací protokol musí být minimálně verze TLS v1.0.

Nešifrované připojení mail server nepodporuje.

Nastavení příchozí pošty

Pro příchozí poštu hosting podporuje dva protokoly – IMAP (nebo také IMAP4) a POP3. Většině klientů doporučujeme pro použití protokol IMAP.

Pro popis protokolů prosím pokračujte na Popis protokolu IMAP a Popis protokolu POP3.

Nastavení protokolu IMAP

Pro protokol IMAP je vyhrazena adresa serveru imap.mail.craynic.net a standardní port 143 pro šifrování TLS, který bývá v e-mailovém klientu při výběru tohoto protokolu přednastavený automaticky, případně port 993 pro šifrování SSL.

Jako uživatelské jméno se zadává celá e-mailová adresa, heslo Vám bylo přiděleno administátorem.

Způsob zapnutí šifrování je závislý na použitém e-mailovém klientu, v prostředí MacOS nebo iOS je to možné při zadání adresy serveru, při použití e-mailové klienta Outlook se tato volba nachází v záložce „Upřesnit“. Po zapnutí šifrování je potřeba ověřit, zda e-mailový klient nastavil správný port.

Nastavení protokolu POP3

Pro protokol POP3 je vyhrazena adresa serveru pop3.mail.craynic.net a standardní port 110 pro šifrování TLS, který bývá v e-mailovém klientu při výběru tohoto protokolu přednastavený automaticky, případně port 995 pro šifrování SSL.

Jako uživatelské jméno se zadává celá e-mailová adresa, heslo Vám bylo přiděleno administátorem.

Způsob zapnutí šifrování je závislý na použitém e-mailovém klientu, v prostředí MacOS nebo iOS je to možné při zadání adresy serveru, při použití e-mailové klienta Outlook se tato volba nachází v záložce „Upřesnit“. Po zapnutí šifrování je potřeba ověřit, zda e-mailový klient nastavil správný port.

Nastavení odchozí pošty

Pro odchozí poštu se používá výhradně protokol SMTP. Pro tento protokol je vyhrazena adresa serveru smtp.mail.craynic.net a port 587 pro šifrování TLS, případně port 465 pro šifrování SSL.

U některých e-mailových klientů (např. Outlook) se u odchozí pošty zadává volba „Použít stejné přihlašovací údaje jako při příchozí poštu“, čímž odpadá nutnost zadávat znovu e-mailovou adresu a heslo. U ostatních e-mailových klientů je stejně jako u příchozí pošty potřeba zadat jako uživatelské jméno celou e-mailovou adresu, heslo Vám bylo přiděleno administátorem a je stejné jako pro příchozí poštu.

Způsob zapnutí šifrování je závislý na použitém e-mailovém klientu, v prostředí MacOS nebo iOS je to možné při zadání adresy serveru, při použití e-mailové klienta Outlook se tato volba nachází v záložce „Upřesnit“. Po zapnutí šifrování je potřeba ověřit, zda došlo ke správnému nastavení portu.

!!! Všechny verze Outlooku ignorují změnu portu při šifrování SSL – u tohoto e-mailového klienta je tedy vždy potřeba v sekci „Upřesnit“ změnit portu 25 na správný 465 případně 587. !!!

Nastavení serveru pro filtrovací pravidla

Pokud Váš klient podporuje protokol SIEVE pro nastavení filtrovacích pravidel, je pro tento protokol vyhrazena adresa sieve.mail.craynic.net a standardní port 4190.

Přihlašovací údaje jsou shodné s údaji pro příchozí a odchozí poštu.