Rubriky
Mail

Nastavení e-mailového klienta

Všechny protokoly podporují šifrování, a to vždy ve variantě TLS (na stejném portu jako nešifrovaná verze) a SSL (na odlišném portu). Pro všechny služby doporučujeme šifrování vždy zapnout.

Nastavení příchozí pošty

Pro příchozí poštu hosting podporuje dva protokoly – IMAP (nebo také IMAP4) a POP3. Většině klientů doporučujeme pro použití protokol IMAP.

Pro popis protokolů prosím pokračujte na Popis protokolu IMAP a Popis protokolu POP3.

Nastavení protokolu IMAP

Pro protokol IMAP je vyhrazena adresa serveru imap.realm.cz a standardní port 143, který bývá v e-mailovém klientu při výběru tohoto protokolu přednastavený automaticky.

Jako uživatelské jméno se zadává celá e-mailová adresa, heslo Vám bylo přiděleno administátorem.

Způsob zapnutí šifrování je závislý na použitém e-mailovém klientu, v prostředí MacOS nebo iOS je to možné při zadání adresy serveru, při použití e-mailové klienta Outlook se tato volba nachází v záložce „Upřesnit“.

Po zapnutí šifrování je potřeba ověřit, zda došlo ke správnému nastavení portu – při šifrování TLS se port nemění (zůstává port 143), při šifrování SSL se port mění na 993. Tato volba se zadává pro každý e-mailový klient jiným způsobem, v klientu Outlook je nastavení v záložce „Upřesnit“.

Nastavení protokolu POP3

Pro protokol POP3 je vyhrazena adresa serveru pop3.realm.cz a standardní port 110, který bývá v e-mailovém klientu při výběru tohoto protokolu přednastavený automaticky.

Jako uživatelské jméno se zadává celá e-mailová adresa, heslo Vám bylo přiděleno administátorem.

Způsob zapnutí šifrování je závislý na použitém e-mailovém klientu, v prostředí MacOS nebo iOS je to možné při zadání adresy serveru, při použití e-mailové klienta Outlook se tato volba nachází v záložce „Upřesnit“.

Po zapnutí šifrování je potřeba ověřit, zda došlo ke správnému nastavení portu – při šifrování TLS se port nemění (zůstává port 110), při šifrování SSL se port mění na 995. Tato volba se zadává pro každý e-mailový klient jiným způsobem, v klientu Outlook je nastavení v záložce „Upřesnit“.

Nastavení odchozí pošty

Pro odchozí poštu se používá výhradně protokol SMTP. Pro tento protokol je vyhrazena adresa serveru smtp.realm.cz a standardní port 25, který bývá v e-mailovém klientu při výběru tohoto protokolu přednastavený automaticky.

U některých e-mailových klientů (např. Outlook) se u odchozí pošty zadává volba „Použít stejné přihlašovací údaje jako při příchozí poštu“, čímž odpadá nutnost zadávat znovu e-mailovou adresu a heslo.

U ostatních e-mailových klientů je stejně jako u příchozí pošty potřeba zadat jako uživatelské jméno celou e-mailovou adresu, heslo Vám bylo přiděleno administátorem a je stejné jako pro příchozí poštu.

Způsob zapnutí šifrování je závislý na použitém e-mailovém klientu, v prostředí MacOS nebo iOS je to možné při zadání adresy serveru, při použití e-mailové klienta Outlook se tato volba nachází v záložce „Upřesnit“.

Po zapnutí šifrování je potřeba ověřit, zda došlo ke správnému nastavení portu – při šifrování TLS se port nemění (zůstává port 25), při šifrování SSL se port mění na 465.

!!! Všechny verze Outlooku ignorují změnu portu při šifrování SSL – u tohoto e-mailového klienta je tedy vždy potřeba v sekci „Upřesnit“ změnit portu 25 na správný 465. !!!

Nastavení serveru pro filtrovací pravidla

Pokud Váš klient podporuje protokol SIEVE pro nastavení filtrovacích pravidel, je pro tento protokol vyhrazena adresa sieve.realm.cz a standardní port 4190.

Přihlašovací údaje jsou shodné s údaji pro příchozí a odchozí poštu.

Rubriky
Mail

Změna hesla k e-mailu

Všechna hesla jsou na našich serverech uložena v šifrované podobě, není proto možné získat ztracené heslo. Pokud se Vám nedaří přihlásit, kontaktujte podporu pro asistenci a případné vystavení nového hesla.

Chcete-li změnit heslo pro Váš e-mail, je to možné skrze webové rozhraní.

Rubriky
Mail

Přístup přes webové rozhraní

K poště je možné přistupovat přes webové rozhraní umístěné na adrese https://mail.realm.cz/.

Přihlašovací údaje jsou shodné jako pro e-mailový klient, jako „Uživatel“ se zadává celá e-mailová adresa, heslo Vám bylo přiděleno administrátorem.

Webové rozhraní umožňuje změnu hesla, nastavení filtrovacích pravidel a další služby.

Rubriky
Slovníček pojmů

Protokol IMAP

IMAP (nebo také IMAP4) je protokol pro přístup a správu pošty na serveru v reálném čase. Tento protokol Vám umožní číst poštu, vytvářet složky, mazat poštu ze serveru a další běžné činnosti. Hlavní rozdíl proti protokolu POP3 spočívá v tom, že všechna pošta je uložena na serveru, nikoliv pouze na Vašem lokální počítači.

IMAP je vhodný, pokud poštu chcete číst na více zařízeních (telefon, druhý počítač atd.). Veškerá pošta, včetně pošty odeslané, bude synchronizována 1:1 na všechna připojená zařízení a bude ve stejném obsahu dostupná skrze webové rozhraní.

Omezení IMAP spočívá ve velikosti schránky na serveru. Pokud se Vám schránka zaplní, budete muset vymazat nebo archivovat starší nebo nepotřebnou poštu, případně kontaktovat správce pro navýšení velikosti schránky.

Rubriky
Slovníček pojmů

Protokol POP3

POP3 je protokol pro stažení pošty a její lokální uložení. Když se Váš klient připojí k serveru, stáhne si veškerou poštu a uloží ji lokálně. Volitelně pak po stažení pošty smaže poštu ze serveru. Po případném smazání pošty ze serveru je pošta nedostupná z jiných zařízení (telefon, druhý počítač atd.).

POP3 je vhodný, pokud chcete udržovat veškerou přijatou poštu a nechcete být omezen velikostí schránky na serveru, nebo pokud chcete všechnu poštu – například z bezpečnostních důvodů – udržovat pouze lokálně.

Nevýhoda POP3 spočívá v omezení více připojených zařízení – pokud některé z připojených zařízení stáhne poštu jako první a následně ji vymaže ze serveru, nebude pošta dostupná v ostatních zařízeních. Pošta odeslaná se nesynchronizuje vůbec, dodatečné smazání nepotřebné pošty se na ostatních připojených zařízeních neprojeví.